چاپ        ارسال به دوست

شماره تماس واحدهای ثبتی

شماره تماس واحدهای ثبتی

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان ناحیه یک

38211009

قسمت

داخلی

ریاست ثبت ناحیه یک

235

معاونت ثبت ناحیه یک

225

دبیرخانه

238

دبیر هیات

234

بایگانی

210

حسابداری

237

تبیثت نقشه

240

نمایندگان

217

نقشه برداران

216

دفتر بازداشتی

213

مسئول دفتر املاک و it

223

دفتر املاک

241

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 2 همدان

38264364-38262987

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

38283092

230

معاونت

38264346
38262987

237

شماره دبیرخانه

38264346
38262987

234

شماره بایگانی

38264346
38262987

214

بازداشتی

38264346
38262987

221-
-229

املاک

38264346
38262987

-228-
-226-
-231-

نماینده گان

38264346
38262987

233

نقشه برداران

38264346
38262987

232

تعین تکلیف

38264346
38262987

235

حسابداری

38261725

238

 ----------------------------------------------------------------------------------

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهار

34503574-34505800

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

 

7

معاونت و اجرا

 

1

شماره دبیرخانه

 

5

شماره بایگانی

 

3

بازداشتی

 

6

املاک

 

6

نماینده گان

 

4

نقشه برداران

 

4

تعین تکلیف

 

3

حسابداری

 

2

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن

36223563-36223564

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

36223564

_

معاونت

36227072

_

شماره دبیرخانه

36223563

_

شماره بایگانی

36226996

_

بازداشتی

36227072

_

املاک

36227072

_

نماینده گان

36226996

_

نقشه برداران

36226996

_

تعین تکلیف

36226996

_

حسابداری

36226727

_

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کبودراهنگ

35227111

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

//

داخلی1

معاونت

//

داخلی2

شماره دبیرخانه

//

داخلی2

شماره بایگانی

//

داخلی6

بازداشتی

//

داخلی5

املاک

//

داخلی5

نماینده گان

35227110

مستقیم

نقشه برداران

35227110

مستقیم

تعین تکلیف

35227111

داخلی6

حسابداری

35227111

داخلی 3

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تویسرکان

34922071

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

34940114

109

معاونت

34943829

101

شماره دبیرخانه

34922071

106

شماره بایگانی

34922071

105

بازداشتی

34922071

104

املاک

34922071

104

نماینده گان

34922071

102

نقشه برداران

34922071

103

تعین تکلیف

34920113

____

حسابداری

34920113

____

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

33242460

 

معاونت

33238534

 

شماره دبیرخانه

33232778

 

شماره بایگانی

33222140

 

بازداشتی

33222140

 

املاک

33222140

 

نماینده گان

33232777

 

نقشه برداران

33232777

 

تعین تکلیف

33232777

 

حسابداری

33232778

 

اجرا

33232777

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر

33348088 -33348089

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

33348066

116

معاونت

______

102

شماره دبیرخانه

______

115

شماره بایگانی

_____

111

بازداشتی

_____

113

املاک

______

113

نماینده گان

______

112

نقشه برداران

______

110

تعین تکلیف

_______

109

حسابداری

33348019

103

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسدآباد

قسمت

مستقیم

داخلی

ریاست

33116155

 

حسابداری

33122346

 

اداری

33124700

 

   ----------------------------------------------------------------------------------

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فامنین

36825380

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


٠٩:٥٣ - دوشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٩    /    عدد : ٥٤٤٤    /    تعداد نمایش : ٤٨١خروج
مناسبت ها

پیوندها